Skip links

Tuyển dụng

Cơ hội để chúng ta gặp nhau

10.000.000đ - 15.000.000đ

Nhân Viên Kinh Doanh

Toàn thời gian

Địa điểm: Hà Nội

Kinh nghiệm: 6+ tháng

Hạn nộp hồ sơ: 30.07.2023

7.000.000đ - 15.000.000đ

Nhân Viên Marketing

Toàn thời gian

Địa điểm: Hà Nội

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Hạn nộp hồ sơ: 30.07.2023

7.000.000đ - 25.000.000đ

Diễn Viên (LiveStream)

Toàn thời gian

Địa điểm: Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30.07.2023

10.000.000đ - 15.000.000đ

Nhân Viên Thu Ngân

Toàn thời gian

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30.07.2023

10.000.000đ - 25.000.000đ

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Toàn thời gian

Địa điểm: Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30.07.2023

10.000.000đ - 15.000.000đ

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Toàn thời gian

Địa điểm: Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30.07.2023

This website uses cookies to improve your web experience.