Skip links

01/06 tại Hermanoss có gì?

Ngày 01/06 tại Hermanoss, tình yêu thương của Ban Lãnh Đạo công ty thể hiện một cách đặc biệt đối với các “Mầm non” – những bạn nhỏ đáng yêu và đầy hứa hẹn.

Trong ngày đặc biệt này ,không chỉ có những món quà đáng yêu được trao tặng,mà còn là sự quan tâm sâu sắc đến những “Mầm non” thế hệ tương lai của đất nước.

Tình yêu thương vô điều kiện, sự quan tâm và sự trân trọng từ BLĐ đã làm nên sự khác biệt và gắn kết tình cảm gia đình Hermanoss.

This website uses cookies to improve your web experience.